Books

Romeo a Julie - čtenářský deník

23. února 2014 v 12:40 | Unknown

Romeo a Julie

Autor: Williame Shakespeare
Překlad: Josef Topol
Info. o vydání: Roku 2010 v Praze, nakladatelství Artur
Žánr: Milostná tragedie o pěti dějstvích (s prologem)
Místo a doba děje: Verona (Itálie), nejspíš 14. -15. století
Děj: Po území Kapuletů se nese zpráva, že se bude konat veliký ples, při kterém bude veřejně přiznáno zasnoubení Julie s Paridem. Tato novina se donese až k uším potomka z druhého rodu - Romeovi. S pomocí několika svých blízkých přátel se mu podaří v přestrojení proniknout na ples Kapuletů, kde ho ale naneštěstí pozná Tybalt (synovec paní Kapuletové). Ten Romea ze srdce nenávidí, a chce ho veřejně zostudit. Už se chystá vyprovokovat boj, když zasáhne Kapulet a zabrání tak rozšíření nemilé pověsti jeho plesu. Romeo tedy smí zůstat, a poprvé spatří onu dívku - Julii, a na první pohled pro ni vzplane láskou. Ona nejprve váhá, ale když Romeo zůstává hluboko do noci a vyznává jí své city pod balkonem, nezbývá jí, než uvěřit a podlehnout jeho volání. Tak tedy započne jejich společný konec.

Obraz Doriana Graye - čtenářský deník

23. února 2014 v 12:38 | Unknown

Obraz Doriana Graye

Autor: Oscar Wilde
Překlad: Jiří Zdeněk Novák
Info. o vydání: Roku 1999 v Praze, nakladatelství Mladá fronta
Žánr: Román
Místo a doba děje: Londýn, konec 18. století
Děj: Mladičký Dorian Gray přijíždí do Londýna za čerstvě získaným dědictvím po svém strýci. Jedná se o nemalé jmění spolu se starým sídlem, kde Dorian vyrůstal. Díky svému novému domovu mladík získává i nové kontakty, jako je malíř Basil Harrward, který je upřímně uchvácen Dorianovou krásou a trvá na tom, že ho musí portrétovat.
Dorian souhlasí a seznamuje se i s lordem Henrym Wottonem, jenž je v tomto příběhu dosazen do role našeptávače. Nasazuje nezkušenému Dorianovi do hlavy hříšné myšlenky na všechny možné krásy mládí a nutnosti se jimi nabažit. Také vysloví ideu o nenávisti vůči portrétům, které navždy člověku připomínají ztracené mládí. V té se Dorian až nad míru vzhlédne a když Basil svůj obraz dokončí, Dorian si přeje, aby to byl on, kdo na rozdíl od portrétu nikdy nezmění svůj zjev. A tak se i stane, ovšem zatím si nic netušící dědic pověsí svou podobiznu nad krb a svět se točí dál.

Macbeth - čtenářský deník

23. února 2014 v 12:33 | Unknown

Macbeth

Autor: William Shakespeare
Překlad: Martin Hilský
Info. o vydání: Roku 2002 v Praze, nakladatelství Knižní klub
Žánr: Drama - tragedie
Místo a doba děje: Skotsko, konec 16. století
Děj: Macbeth se vrací spolu s Banquem z boje proti povstalcům a potkávají tři čarodějnice. Macbethovi předpoví, že dosáhne nových titulů, a ke všemu se stane králem. Banquo se také dožaduje zpráv z budoucnosti a dozvídá se, že jeho osud je o něco menší než Macbethův, ale o nic méně důležitý - to on bude otcem krále. Znepokojeni novinami pokračují ve své cestě, až dorazí do Macbethova sídla (a získává titul za své hrdinské činy - tak se vyplní první z proroctví čarodějnic). Zde již čeká Lady Macbeth, a když jí její manžel sdělí předpověď tří čarodějnic, začne toužit po něčem lepším a nezhrozí se ani pomyšlení na vraždu…

Lakomec - čtenářský deník

23. února 2014 v 12:31 | Unknown

Lakomec

Autor: Molière (vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin)
Překlad: Svatopluk Kadlec
Info. o vydání: Roku 1953 v Praze, nakladatelství Orbis
Žánr: Komedie o pěti dějstvích, divadelní hra
Místo a doba děje: Paříž, 2. polovina 17. století
Děj: Příběh začíná u Elišky (dcery onoho Lakomce) a Valeria (jejího milého). Eliška ho pravdivě miluje a Valerius ji taktéž, ale štěstí jim nepřeje - ona je dcera boháče, kdežto on jen jeho sluhou. Domlouvají se spolu, jak by měli jejímu otci předložit návrh zásnub, když v tom se objevuje Kleantes (Eliščin bratr) a přiznává se, že je taktéž zamilován - a to sice do Marie, která lásku opětuje. Jenže Kleantova láska není o nic méně komplikovaná, protože Marie žije jen pod ochranou nemocné matky, a tak se Eliška a Kleantes dohodnou, že otci Harpagonovi svěří své úmysly.

Komedie omylů - čtenářský deník

23. února 2014 v 12:27 | Unknown

Komedie omylů

Autor: William Shakespeare
Info. o vydání: Roku 1988 v Praze, nakladatelství Odeon
Žánr: Komedie, divadelní hra, fraška
Místo a doba děje: Efez (asijský přístav), nejspíš 10. - 11. Století
Děj: Příběh vypráví o syrakuském kupci Egeonovi, který se často vydává na obchodní cesty za ziskem. Jeho manželka po něm teskní, a proto ho následuje přes moře spolu se svými dvěma syny a dvěma sluhy. Rodina se šťastně shledá, ale když společně putují zpět domů, přichází veliká bouře, ničí jejich loď a opět je rozděluje - matku spolu s jedním synem a jedním sluhou odtáhne vzdouvající se moře, a Egeon je už nemá nikdy spatřit.
 
 

Reklama